Tjänster

Vi hoppas att du aldrig får användning av våra produkter.

Vårt mål är alltid att utföra en kvalitativ anläggning vilket bidrar till att Du som kund kan känna dig nöjd och trygg med ditt brandskydd både nu och i framtiden. 

Vi erbjuder konsultation, projektering, prefabricering, montage samt service under samma tak
​– detta gör oss unika i branschen. Vi jobbar mestadels med totalentreprenader men utför givetvis även utförandeentreprenader.
Vårt arbetsflöde:

• Efter beställning av jobbet så projekterar vi anläggningen efter gällande regler och normer.

• Vår egen prefabricerings-verkstad bearbetar sedan rören innan vi transporterar rören till arbetsplatsen.

•  Montörerna som alltid är egen personal och utbildade sprinklermontörer monterar sedan upp anläggningen.

• När anläggningen är överlämnad efter godkänd slutbesiktning tar vår serviceavdelning över och sköter anläggningen efter överenskommet service-kontrakt.
164079164079
164079
Konsultation & Projektering
MonteringMontering
Montering
Montering
Montering
ServiceService
Service
Service
Service