Tessinskolan Nyköping

Omfattning: Sprinklerinstallation av gymnasieskola för 700 elever
Beställare: Imtech
Slutkund: Nyköpings kommun
Antal sprinklerhuvud: 1 154 st
Installationstid: ca 1 år
Slutförandedatum: Juni 2014
Pumpar: El-pump
Bassäng: 85 000 liter vatten avsett enbart för sprinkleranläggningen.
165477