Om Ce SprinklerOm Ce Sprinkler
Om Ce Sprinkler
Om Ce Sprinkler

Om Ce Sprinkler

1950 startade Carl Erik Eriksson och Elof Karlsson aktiebolaget Cee Sprinkler & Co. Båda kom från firman Naumburgs.

34 år senare, 1984, såldes företaget till Lennart Gunger och Ove Nilsson. samtidigt blev företaget föremål för omregistrering. Den tidigare förkortningen Cee, som nu blivit en europeiskt skyddad förkortning, godkändes inte längre. Detta löstes genom att ändra förkortningen till Ce, och därmed behålla större delen av det ursprungliga namnet.
2003 sålde Lennart Gunger sina andelar i företaget till Ove Nilsson, Kent Ekstrand och Sören Ryd som tillsammans drev företaget i nio år. 

I september 2012 tog Jim Nilsson & Tobias Borg över Ce Sprinkler AB med ambitionen att driva och förvalta bolaget vidare i samma goda anda.

Maj 2018-Maj 2022 drevs Ce Sprinkler AB av tre delägare. Jim Nilsson, Tobias Borg och Nicklas Nilsson.

Sedan Maj 2022 Har Ce Sprinkler gått med i WTECH FIRE GROUP.

I dag har företaget 25-30 anställda med kontor och prefabriceringsverkstad i Nyköping

Ce Sprinkler Certifierade


Ce Sprinkler är certifierade enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB  för anläggarfirma vattensprinkler, SBF 1020:2.

Ce Sprinkler uppfyller kraven enlig Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB i för behörig ingenjör vattensprinkler, SBF 1018:2

Bemanning


På kontoret är vi 6 stycken.
Vi har 5 Servicemontörer, 16 entreprenadsmontörer och 1 på prefabverkstaden.