Ikea Borlänge

Beställare: Widells rör
Slutkund: IKEA
Storlek: 31 298 m²
Antal sprinklerhuvuden: 3 948 st
Installationstid: 6 mån
Pumpar: Dieselpumpar som genererar ett flöde på ca 17 000 liter per min vid 10 bar
Bassäng: 2 200 000 liter vatten avsett enbart för sprinkleranläggningen.
165451165453165455