DLP Jordbro

Omfattning: Anpassning av sprinkleranläggning till ny lagerverksamhet
Beställare: Sagax
Storlek: 15 840 m²
Antal sprinklerhuvud: 2 199 st
Installationstid: 11 veckor
165475