Ce Sprinkler ABCe Sprinkler AB
Ce Sprinkler AB
Ce Sprinkler AB

Brandsäkerhet

Vi har brunnit för att släcka bränder sedan 1950.​

Som du säkerligen känner till så kan resultaten av en brand bli förödande. Utöver att företag kan få långvariga produktionsstillestånd och förlora marknadsandelar så står även företagets medarbetares liv på spel. Kan låta något tragiskt, men reflektera över det, det är ju egentligen bara hela sanningen.
Inget brandskydd kan egentligen råda bot på dessa problem, men ett av de effektivaste sätten att 
förebygga resultatet av bränders härjningar är att installera ett automatiskt brandskydd.
Släckmedlet i sprinkleranläggningar är vatten, något som gör anläggningarnas teknik miljövänlig, beprövad och väldigt effektiv. Sprinkleranläggningar släcker 98% av alla bränder som uppstår innan räddnings-tjänsten hinner fram, resterande 2% av bränderna hålls under kontroll tills räddningstjänsten anländer.

Sprinklerns grundfunktion


En sprinkler är vad som sitter allra längst ut i ett sprinklersystem och är den näst intill ofelbara länken ur brandsläckningssynpunkt. En sprinkler kan inte gå sönder utan att man märker det, för att sedan inte fungera när väl brand utbryter.

En sprinkler består i huvudsak av en vätskefylld glasampull, vilken har en färg efter teoretisk temperaturkänslighet, en kropp och en spridplatta. (se bild) Under normala temperaturförhållanden håller glasampullen tillbaka vattnets tryck i ledningen som sprinklern är kopplad på.
BrandsakerhetBrandsakerhet
Brandsakerhet
Brandsäkerhet
När temperaturen blir för hög expanderar vätskan i ampullen, denna spricker och vattnet kan börja forsa fritt ur ledningen mot spridplattan som effektivt sprider vattnet över en större yta.

Detta är förutsättningarna under normala förhållanden, men sprinkleranläggningar går egentligen att anpassa för vilka förhållanden som helst. Detta inkluderar allt från kylrum till krutförråd!

Vattnet


En väldigt vanlig fråga i samband med sprinkler är hur stor skada vattnet gör. Det enkla svaret på den frågan är: Klart mycket mindre än du tror! Ett sprinklersystem är uppbyggt liksom ett rutnät av sprinkler som sitter monterade i lokalens tak. Många tror att alla sprinkler i en sektor (exempelvis en eller ett antal lokaler) löser ut och börjar sprida vatten på samma gång vid en brand, så är dock inte fallet. Eftersom varje sprinkler har en egen temperaturkänslig glasampull så är det bara de sprinkler närmast branden som löser ut vatten, och dessa kan själva utan problem släcka denna (eller, som i 2 fall av 100, åtminstone hålla denna under kontroll).

En mycket intressant aspekt är att räddningstjänsten själva säger att det oftast går åt mindre vatten vid brandsläckning med hjälp av automatisk vattensprinkler, än om de själva beger sig till platsen för att släcka branden i en osprinklad byggnad!

Ekonomiska aspekter

 
Visste du att sprinkleranläggningar inte kostar mer i installationskostnad än vad kostnaden blir för att lägga in ett laminatgolv? Dessutom kan försäkringsbolag ge upp till 75% rabatt på brandförsäkringspremien! Vid nybyggnation kan så kallade tekniska byten dessutom göra sprinkleranläggningars ekonomiska fördelar ännu större, då man kan få göra större brandceller, längre och mindre antal utrymningsvägar, kan få sänkta krav på brandisolering och lättare krav på konstruktion av väggar, golv och tak.

Sprinkler räddar årligen 100-tals människoliv och ekonomiska värden för 100-tals miljoner kronor i Sverige, behöver man ens räkna på om en sprinkleranläggning lönar sig?

Kontroll & Serviceavtal


För att säkerställa ett sprinklersystems funktion är det nödvändigt att skötsel, underhåll och besiktning utförs regelbundet.
Regelbunden översyn av ditt brandskydd är också ett krav från SBF (Svenska brandskyddsföreningen).
Genom att teckna ett serviceavtal med Ce Sprinkler kan du känna dig trygg och försäkra dig om att ditt sprinklersystem får högsta driftsäkerhet år efter år.
Serviceavtalen anpassar vi efter dina önskemål.
Se även flik Service & Underhåll.